เปิดคำสั่งผู้ว่าฯกาญจน์ปิดโรงแรม-รีสอร์ทไม่มีกำหนดคุมโควิด

วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 20:16 น.
เปิดคำสั่งผู้ว่าฯกาญจน์ปิดโรงแรม-รีสอร์ทไม่มีกำหนดคุมโควิด
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯเมืองกาญจน์ยกระดับคุมสถานการณ์โควิดระบาดสั่งปิดโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่มีลักษณะคล้ายกันไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว จังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในหลายกลุ่มก้อนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก นอกจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้น โรงแรม และ รีสอร์ท ที่เปิดเป็นสำนักงานช่วยเหลือผู้ถูกคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือศูนย์พักคอยเพื่อกักกันไว้สังเกตอาการ (Hospital / Community isolation) หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง