โควิดสมุทรปราการป่วยพุ่ง1,326 เสียชีวิต8มีโรคประจำตัวเสี่ยงสูง

วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 18:59 น.
โควิดสมุทรปราการป่วยพุ่ง1,326 เสียชีวิต8มีโรคประจำตัวเสี่ยงสูง
สมุทรปราการ-เมืองปากน้ำโควิดน่าห่วงพบผู้ป่วยติดเชื้อพุ่ง 1,326 ราย เสียชีวิต 8ศพ ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวเสี่ยงสูงพ่วง เบาหวาน-ความดัน-อ้วน

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,326 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 1,198 ราย อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน 462 ราย อำเภอพระประแดงจำนวน 146 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 207 ราย อำเภอบางพลีจำนวน 307 ราย อำเภอบางบ่อจำนวน 43 ราย อำเภอบางเสาธง จำนวน 33 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 128 ราย เสียชีวิต 8 ราย เป็นเพศชายจำนวน 5 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 3 ราย

รายที่ 1 เพศ ชาย อายุ 52 ปีโรคประจำตัว ไม่ระบุ รายที่ 2 เพศ หญิง อายุ 57 ปีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง/เกาต์ รายที่ 3 เพศ หญิง อายุ 65 ปีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง/โรคหลอดเลือดสมอง/เกาต์/โรคอ้วน รายที่ 4 เพศ ชาย อายุ 78 ปีโรคประจำตัว เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง/หอบหืด รายที่ 5 เพศ ชาย อายุ 28 ปีโรคประจำตัว ไม่ระบุ

รายที่ 6 เพศ ชาย อายุ 44 ปีโรคประจำตัว เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง รายที่ 7 เพศ หญิง อายุ 79 ปีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเลือดสูง/เกาต์/โรคอ้วน รายที่ 8 เพศ ชาย อายุ 71 ปีโรคประจำตัว ไม่ระบุ

ข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆจำนวนเตียงคงเหลือ 21 เตียง โรงพยาบาลสนาม (Hospitel และ Field Hospital) จำนวนเตียงคงเหลือ 545 เตียง โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 9 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 911 เตียง