กาง10มาตรการเกาะล้านคุมโควิดหวังเปิดรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 10:05 น.
กาง10มาตรการเกาะล้านคุมโควิดหวังเปิดรับนักท่องเที่ยว
ชลบุรี-เปิด10 มาตรการเข้มของ “เกาะล้าน”รับนักท่องเที่ยว ระบุข้อกำหนดหลักต้องรับวัคซีนโควิด 2 เข็มถึงสามารถเดินทางข้ามไปได้

จากกรณีที่จังหวัดชลบุรีถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมีการบังคับใช้ประกาศเคอร์ฟิว” หรือ ห้ามออกจากบ้าน/เคหะสถาน การปิดกิจการต่างๆ และ “มาตรการล็อกดาวน์” ในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น.

ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาอย่าง “เกาะล้าน” ก็ได้มีมาตรการการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเข้มข้น ด้วยมีประกาศเปลี่ยนแปลงขอให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้านและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังพื้นที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่

1 คนไทยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือรูปถ่ายบัตรที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้มีหมายเลขประจำตัวประชาชน ณ จุดคัดกรองพัทยา

2.หากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแสดงพาสปอร์ต โดยใช้เล่มจริงหรือรูปถ่ายที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ณ จุดคัดกรองพัทยา

3. คนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่เกาะล้านทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วจำนวน 2 เข็มเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ซิโนแวค ,ซิโนฟาร์ม,แอสตร้าเซนเนก้า,ไฟเซอร์ ,โมเดอร์น่า ,จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็นต้น โดยได้รับวัคซีนมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีแสดงหลักฐานการรับวัคซีนผ่าน application หมอพร้อมหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล

4.กรณีเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วันและต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาแล้ว โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงโดยแสดงหลักฐานที่จุดคัดกรองพัทยา

5.ขอความร่วมมือประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่เกาะล้าน (เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) หรือเดินทางในกรณีที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมง

6.ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด

7. เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ขนส่งต่างๆให้ส่งพัสดุและจดหมายได้บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเท่านั้น

8.ถ้าผู้ป่วยฉุกเฉินหรือจะต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด (กรณียังไม่ได้ฉีดวัคซีน) ขอให้แจ้งอนุญาต ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน

9.ประชาชนชาวเกาะล้าน (กรณียังไม่ได้ฉีดวัคซีน)มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางข้ามฝั่งพัทยาจะต้องขออนุญาตก่อนเดินทางเท่านั้นและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

10.ส่วนมาตรการทางเรือนั้น เรือโดยสารประจำทาง พัทยา-เกาะล้าน ให้วิ่ง 3 เวลา คือ 07.00 / 12.00 /17.30 น. 7.2 เรือสปีดโบ๊ท / เรือเจ็ทสกี / เรือนำเที่ยวต่างๆ ออกจากฝั่งพัทยา ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ผู้ โดยสารทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองและให้ส่งผู้โดยสารที่ท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้านเท่านั้น 11.ให้จัดชุดปฎิบัติการในพื้นที่เกาะล้าน คอยสุ่มตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่ หากพบไม่มีใบรับรองให้ส่งกลับฝั่งพัทยา

นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน ประธานคณะกรรมการทีมอาสาโควิด-19 ชุมชนเกาะล้าน กล่าวว่านักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว หรือได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ,ไฟเซอร์ ,โมเดอร์น่า ,จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำนวน 1 เข็ม สามารถเดินทางมาพักผ่อนยังพื้นที่เกาะล้านได้ และต้องปฎิบัติตามคำสั่งของจังหวัดชลบุรีอย่างเคร่งครัด

ส่วนเรื่องเตียงชายหาดก็ต้องงดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการก็จะได้ร่วมประชุมหารือกันอีกครั้งก่อนที่จะเปิดเกาะล้านต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ส่วนชาวต่างชาติต้องแสดงพาสปอร์ต และผ่านการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ,ไฟเซอร์ ,โมเดอร์น่า ,จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำนวน 1 เข็ม ถึงจะเดินทางมาพักผ่อนยังเกาะล้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอีกด้วย