“ธรรมนัส”เผยจ่อส่งมอบโกดังอตก.โคราชให้สธ.ตั้งรพ.สนามรับผู้ป่วย

วันที่ 02 ส.ค. 2564 เวลา 17:34 น.
 “ธรรมนัส”เผยจ่อส่งมอบโกดังอตก.โคราชให้สธ.ตั้งรพ.สนามรับผู้ป่วย
นครราชสีมา-“ธรรมนัส”เผยความคืบหน้า อตก.โนนไทย จ่อส่งมอบโกดังว่างงานให้ สธ.ตั้งรพ.สนามรับผู้ป่วยโควิด 100 เตียง

วันที่ 2 ส.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังจากที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) เร่งสำรวจโกดังสินค้าทางการเกษตรของ อ.ต.ก.ทั่วประเทศ ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อสนับสนุนส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปบริหารจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือปรับใช้เป็นศูนย์พักคอยและสังเกตุอาการของผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงพยาบาลสนามและเตียงมีรองรับไม่เพียงพอนั้น

ล่าสุดได้มีการส่งมอบพื้นที่โกดังสินค้าการเกษตร ตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเวลานี้ไม่ได้ใช้งาน ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นำไปบริหารปรับใช้เป็นศูนย์พักคอยและสังเกตุอาการ โดยพื้นที่เบื้องต้นสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ประสงค์เดินทางกลับรักษาตัวยังภูมิลำเนาได้จำนวน 100 เตียง ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ หลังเจ้าหน้าที่สำรวจห ากพบมีโกดังสินค้าเกษตรจังหวัดไหนสามารถนำไปสนับสนุนตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโคงิด-19 ได้ ก็จะทยอยส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆนำไปบริหารจัดการโดยเร็ว