ปากน้ำอ่วม!พบติดเชื้อโควิดอีก1,056รายเสียชีวิตเพิ่ม7ศพ

วันที่ 25 ก.ค. 2564 เวลา 18:40 น.
ปากน้ำอ่วม!พบติดเชื้อโควิดอีก1,056รายเสียชีวิตเพิ่ม7ศพ
สมุทรปราการ-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเผยพบติดเชื้อโตวิดใหม่ 1,056 รายเสียชีวิตเพิ่ม 7 ศพ ยอดรวมเสียชีวิตทั้งหมดจากโควิดรวมแล้ว 297 ศพ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.นพ.พรณรงค์  ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,056 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 869 ราย อำเภอเมืองสมุทรปราการ 343 ราย อำเภอพระประแดง 174  ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 38 ราย อำเภอบางพลี 253 ราย อำเภอบางบ่อ 23 ราย อำเภอบางเสาธง 38 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 187 ราย

ทั้งนี้ เสียชีวิต 7 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย อายุ 78 ปี 65 ปี 49 ปี เพศหญิง 4 ราย อายุ 66 ปี 54 ปี 44 ปี 40 ปี ทั้งหมดมีโรคประจำตัว 4 ราย ไม่มีโรคประจำตัว 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 297 ราย การตรวจคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน 258,535 ราย พบเชื้อ 26,776 ราย ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบัน 32,728 ราย ในพื้นที่ 27,393 ราย นอกพื้นที่ 5,335 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 1,861 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 2,215 ราย รักษาใน Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 1,193 ราย

สำหรับ ข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่นๆจำนวนเตียงเหลือ 8 เตียง โรงพยาบาลสนาม (Hospitel และ Field Hospital) จำนวนเตียงคงเหลือ 367 เตียง โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 2 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชนจำนวนเตียงคงเหลือ 241 เตียง