เมืองปากน้ำใช้2โรงเรียนวัดเป็นศูนย์พักคอยรักษาโควิด

วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 20:44 น.
เมืองปากน้ำใช้2โรงเรียนวัดเป็นศูนย์พักคอยรักษาโควิด
สมุทรปราการ-ผู้ว่าฯปากน้ำตรวจความพร้อม2โรงเรียนวัดเปิดเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยรักษาโควิด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะไปตรวจสถานที่เตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในการรับการรักษา (Community Isolation) ที่โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลตลาดและโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง ทั้งนี้ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในการรับการรักษา (Community Isolation) โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบลตลาด สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง และ(Community Isolation)โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 30 เตียง

Community Isolation คือการแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน และเพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรุนแรง ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วในขณะที่ยังรอเตียง ซึ่งจะได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจเช็คอาการด้วยตนเอง

ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ป่วยในเขตพื้นที่ซึ่งแยกบริเวณออกจากชุมชนไว้ เช่น ศาลาวัด หอประชุมโรงเรียน หรือหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกักตัวผู้ป่วย เพื่อลดการติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน และจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ