พระ-เณรบุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเกิน60%

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 13:01 น.
พระ-เณรบุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเกิน60%
บุรีรัมย์-วัดและสำนักสงฆ์ที่เปิดเป็นรพ.สนามรองรับผู้ป่วยโควิด พระเณรได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 22ก.ค.64 พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ โรงพยาบาลประจำอำเภอ และศูนย์บริการต่าง ๆ ที่รัฐกำหนดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อในวัด หรือสำนักสงฆ์

โดยเฉพาะวัดที่เปิดเป็น รพ.สนาม และสถานที่กักกันตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อได้ง่าย ดังนั้นการฉีดวัคซีนก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในเบื้องต้นลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของเชื้อได้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์อยู่จำนวน 1,468 แห่ง มีพระภิกษุสงฆ์ 7,341 รูป สามเณร 540 รูป ขณะนี้ได้รับบริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 5,000 รูป หรือประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนพระภิกษุ สามเณรทั้งจังหวัดเกือบ 8,000 รูป

นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เรื่องการฉีดวัคซีนให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทางสำนักพุทธก็ได้ประสานทางคณะสงฆ์ทุกแห่งเพื่อแจ้งให้พระภิกษุ สามเณร แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อและลดความรุนแรงของเชื้อทั้งในหมู่พระสงฆ์ และประชาชนที่เข้าไปทำบุญ ตักบาตร หรือทำกิจกรรมทางสงฆ์ภายในวัด