สงขลาคุมเข้มรอยต่อ3จว.ชายแดนสกัดโควิด-19

วันที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 15:57 น.
สงขลาคุมเข้มรอยต่อ3จว.ชายแดนสกัดโควิด-19
สงขลา-สงขลา1ใน13พื้นที่สีแดงเข้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม175รวมยอดสะสม8,525คนเสียชีวิตเพิ่ม7 ผู้ว่าฯสงขลาลงพื้นที่จุดตรวจรอยต่อ3จว.ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 สถานการณ์โควิด 19 จ.สงขลา ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 175 คน ยอดสะสมผู้ติดโควิด 19 จำนวน 8,525 คน ส่วนยอดสะสมคลัสเตอร์เรือนจำ 1,101 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 คน รวมเสียชีวิตสะสม 51 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว

ขณะที่ผู้ติดเชื้อที่พบส่วนใหญ่ยังคงกระจายตัวทั้งในกลุ่มของโรงงานต่างๆ หลายแห่ง รวมทั้งกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากโรงเรียนสอนศาสนาใน จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี ส่วนที่เหลือเป็นการคัดกรองเชิงรุกทั้งในโรงงาน และตามชุมชนต่างๆหลายแห่ง โดยทั้งหมดได้มีการส่งเข้ารักษาตัวแล้ว และภาพรวมโรงพยาบาลหลักของรัฐ และโรงพยาบาลสนาม ยังคงเพียงพอที่จะให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา ได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของ จ.สงขลา ในระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน โดยทำการตรวจในคน 5 กลุ่ม ทั้ง ผู้เข้าเกณฑ์ คนไทยกลับจากมาเลเซีย แรงงานต่างด้าว กลับจากพื้นที่เสี่ยง และ เรือนจำ รวม 76,878 ครั้ง ไม่พบเชื้อ 66,106 ราย และมีผู้ป่วยยืนยัน 9,451 ราย คิดเป็นอัตราติดเชื้อประมาณร้อยละ 12

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจคัดกรองบ้านควนติหมุน ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.เทพา จ.สงขลา กับ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดตรวจหลักของจังหวัดที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด สีแดงเข้ม เช่นเดียวกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจมีความเข้มงวดในการตรวจสอบ และคัดกรองบุคลที่เดินทางผ่านเข้าออกระหว่างจังหวัด โดยเฉพาะในส่วนของ จ.สงขลา ได้มีการหารือ และกำหนดมาตรการที่เข้มข้นขึ้น โดยให้ผู้ที่จะเดินทางออกนอกเขตจังหวัดต้องทำ 3 ขั้นตอน คือการขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอ หรือสถานีตำรวจ

จากนั้นให้ทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อกรอกข้อมูลบันทึกการเดินทาง และรับคิวอาร์โค๊ด โดยเมื่อจะผ่านด่านตรวจออกนอกเขตจังหวัดจะต้องแสดงหลักฐานทั้ง 3 อย่าง แก่เจ้าหน้าที่ หากไม่มีหรือมีไม่ครบ ก็จะไม่อนุญาตให้ผ่าน และต้องไปทำการขอเอกสารหลักฐานมาให้เรียบร้อย เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายของบุคคลและยานพาหนะในการเดินทางเข้าออก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงด้วยกัน

ซึ่งในช่วงการล็อคดาวน์ข้ามจังหวัดที่จุดตรวจคัดกรองบ้านควนติหมุน อ.เทพา จ.สงขลา ยังคงมีประชาชนเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ ประมาณวันละ 1,000 คัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบมากที่สุด และมีการสนธิกำลังทั้งจากฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานกันแบบ 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยังได้ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างที่ออกมา เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งแน่นอนว่า แต่ละคนก็ย่อมได้รับผลกระทบที่มากน้อยแตกต่างกันออกไป แต่ขอให้อดทน และให้ความร่วมมือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย