เมืองนนท์ตรวจพบติดโควิดใหม่115รายแคมป์ก่อสร้างแชมป์

วันที่ 20 มิ.ย. 2564 เวลา 19:26 น.
เมืองนนท์ตรวจพบติดโควิดใหม่115รายแคมป์ก่อสร้างแชมป์
นนทบุรี-ตรวจพบติดเชื้อโควิดใหม่ 115 ราย เจอจากแคมป์ก่อสร้าง 40 ราย ที่เหลือตรวจเจอจากสถานที่ทำงานครอบครัวและตลาด อ.ปากเกร็ดเจอมากสุด 54 ราย

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่สีแดง สรุปย่อ พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19  จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 115 ราย (แคมป์ก่อสร้าง 40 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญมาจาก แคมป์ก่อสร้าง สถานที่ทำงาน ครอบครัว และตลาด

-เพศหญิง 50 ราย

-เพศชาย 65 ราย 

-ต่างชาติ 29 ราย (พม่า 28 ราย และกัมพูชา 1 ราย)

-มีอาการ 73 ราย คิดเป็น 64 %-ไม่มีอาการ 42 ราย คิดเป็น 36 %

 ภูมิลำเนา

อำเภอปากเกร็ด 54 ราย

อำเภอบางบัวทอง 20 ราย

อำเภอเมือง 17 ราย

อำเภอบางใหญ่ 16 ราย

อำเภอไทรน้อย 5 ราย

อำเภอบางกรวย 3 ราย