มอ.ปัตตานีมอบโรงพยาบาลสนามแห่งที่5รองรับผู้ติดเชื้อโควิด

วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 16:38 น.
มอ.ปัตตานีมอบโรงพยาบาลสนามแห่งที่5รองรับผู้ติดเชื้อโควิด
ปัตตานี-ผู้ว่าฯปัตตานีถกโควิดระบาด มอ.ปัตตานีมอบโรงพยาบาลสนามแห่งที่5 ขนาด 280 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อ

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 13/2564 และคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2564 ล่าสุดข้อมูลยืนยัน ณ วันที่17มิย.64 ยอดผู้ป่วยสะสม 886 ราย รักษาหายแล้ว 385ราย และเสียชีวิต 2 ราย

ขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งมอบ หอพัก 6 ม.อ.ปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มียอดเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมใช้เป็นสถานที่กักตัวสังเกตอาการตนเอง (HQ) ของบุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีมีขนาด 280 เตียง