ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ช่วยผู้ป่วยโควิด สุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 14:50 น.
ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ช่วยผู้ป่วยโควิด สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี-ในหลวงและพระราชินี พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow รักษาผู้ป่วยโควิด-19รพ.สุราษฎร์ธานีและรพ.ท่าโรงช้าง รวมทั้งหมด10เครื่อง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 เครื่อง และโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหา การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่าโรงช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลท่าโรงช้าง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งพสกนิก รชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งกล่าวถวาย พระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี

สำหรับสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อจำนวน 11 ราย มีผู้ป่วยสะสมยืนยันตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบันจำนวน 1,838 ราย มีผู้เสียชีวิต 12 ราย และมีผู้ป่วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลไปแล้วทั้งหมด 711 เตียง ปัจจุบันเหลือรักษาตัวอยู่ 146 เตียง ยังเหลือเตียงว่าง 565 เตียง ส่วนการฉีดวัคซีนมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 104,934 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 38,553 ราย