จับน้ำมันเถื่อน 25,000 ลิตรขนมากับเรือดัดแปลงบำบัดของเสีย 

วันที่ 01 มิ.ย. 2564 เวลา 20:40 น.
จับน้ำมันเถื่อน 25,000 ลิตรขนมากับเรือดัดแปลงบำบัดของเสีย 
สมุทรปราการ-ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 จับเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน 25,000 ลิตร บรรทุกในเรือบำบัดของเสีย

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.พล.ร.ท.โกวิท อินทร์ พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ( ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ) พร้อมด้วย น.อ.สุระชัย ยงกัน รองผอ.ศรชล.จว.สป.อำนวยการ ให้ ว่าที่ น.อ.สุรศักดิ์ สิริวัฒนานุสรณ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ ( สอน-ชล-จังหวัดสมุทรปราการ ) ได้ร่วมกันจับกุมเรือประเภทบำบัดของเสียที่ลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลเถื่อน จำนวน 25,000 ลิตร พร้อมด้วยลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 2 คน ไม่มีเอกสารหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต และหลักฐานผ่านพิธีการทางศุลกากรมาแสดง ขณะจอดเทียบท่า อยู่ที่บริเวณท่าเรือทรัพย์สินไทย ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยได้ควบคุมตัวลูกเรือชาวไทยทั้งสองมาที่สรรพสามิตสมุทรปราการ เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ทั้งนี้ สื่บเนื่องเมื่อวันที่ 31 พ.ค.พล.ร.ท.โกวิท ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรปราการ  เข้าตรวจสอบ เรือ ธนธานี ซึ่งเป็นเรือประเภทบำบัดของเสีย หลังรับแจ้งจากสายลับว่า เรือดังกล่าวมีการลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลเถื่อน จอดอยู่บริเวณท่าเรือทรัพย์สินไทย ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จากการตรวจสอบได้พบว่าในเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือชาวไทยอยู่จำนวน 2 คน บรรทุกน้ำมัน 25,000 ลิตรในห้องที่ใช้บรรทุกน้ำเสียที่ถูกดัดแปลงเป็นถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัว 2 ลูกเรือ ส่งสำนักงานสรรพสามิตสมุทรปราการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เป็นเงิน 1,787,100 บาท