เช็ก 5 สถานที่เสี่ยงโควิดชลบุรี วันนี้พบติดเชื้ออีก 72 ราย

วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 06:39 น.
เช็ก 5 สถานที่เสี่ยงโควิดชลบุรี วันนี้พบติดเชื้ออีก 72 ราย
ชลบุรี- พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 72 ราย ส่วนใหญ่ สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน พร้อมเปิดรายชื่อสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 72 ราย

1. ผู้ป่วยยืนยัน มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จ.นครปฐม 1 ราย

2. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จาก จ.จันทบุรี 1 ราย

3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากที่ทำงาน 4 ราย ในครอบครัว 8 ราย และ จาก Cluster งานศพ 1 ราย

4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 4 ราย

5. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 24 ราย

6. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 29 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 192 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 870 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ) การค้นหาเชิงรุกรถพระราชทาน อีก 817 ราย

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และเริ่มมีการกระจายตัวจากการติดในครอบครัวมาสู่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพีงกลุ่มเล็ก3 คนในเพื่อนสนิทใกล้ชิด

ขอความร่วมมือ มาตรการดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า

2. ซื้ออาหารกลับมาทานที่บ้าน ต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วันจังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี)ออกประกาศสถานที่เสี่ยงโควิดจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 84 รวม 5 จุด อาทิ ตลาดนัด บ้านรับเลี้ยงเด็ก รถเร่ขายก๋วยเตี๋ยวฯลฯ

หากประชาชนที่เดินทางไปใช้บริการในวันและเวลาตามที่ระบุไว้ และมีอาการระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัส หรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานที่เสี่ยงตามประกาศของสสจ.ชลบุรี ฉบับที่ 84 ดังต่อไปนี้