ภูเก็ตพบติดโควิดเพิ่ม13ราย ผู้ว่าฯสั่งปิดเนอร์สเซอรี่ทุกแห่ง

วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 19:30 น.
ภูเก็ตพบติดโควิดเพิ่ม13ราย ผู้ว่าฯสั่งปิดเนอร์สเซอรี่ทุกแห่ง
ภูเก็ต-สสจ.ภูเก็ตรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่13รายยอดป่วยสะสม292รายผู้ว่าฯภูเก็ตลงนามสั่งปิดชั่วคราวสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่ง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต ระลอกเมษายน ระหว่างวันที่ 3-23 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม จำนวน 292 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 252 ราย กลับบ้าน 40 ราย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2150/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ปิดให้บริการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564

อย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวมีข้อยกเว้นแต่สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน และสถานแรกรับเด็กเอกชน 5 แห่ง ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านฟุตบอลเยาวชน (ภูเก็ต) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเพื่อชีวิต สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านตะวันฉาย และสถานสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะกลุ่มเด็กแบบประจำ โดยให้งดบริการแก่กลุ่มเด็กแบบไป – กลับ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด