"โควิดสมุทรสาคร" พบติดเชื้ออีก 34 ราย

วันที่ 13 เม.ย. 2564 เวลา 09:19 น.
"โควิดสมุทรสาคร" พบติดเชื้ออีก 34 ราย
สมุทรสาคร-รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,437 ราย

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 64 จังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ เวลา 24.00 น. วันที่ 12 เม.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย เป็นการพบจากการตรวจในโรงพยาบาลทั้ง 34ราย เป็นคนไทย 20ราย ต่างชาติ3 ราย และคนนอกจังหวัด 11 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในจังหวัดสมุทรสาคร นับตั้งแต่มีการระบาดรอบใหม่อยู่ที่ 17,437 ราย เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุก 13,949 ราย พบเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาล 3,488 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย