posttoday

เกาะสมุยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแห่งแรกของไทย 1 ก.ค.นี้

22 มีนาคม 2564

ศบค.เห็นชอบ 10 แผนปฎิบัติการ "สมุยวอนเดอร์ไอร์แลนด์" เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแห่งแรกของประเทศ 1 ก.ค.นี้

นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเกาะสมุย โดยมีนายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.หลังจากได้รับพิจารณาในหลักการให้เป็นสถานที่แรกให้เป็นต้นแบบในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

นายธีระพงศ์ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนการปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อให้การปฏิบัติทุกขั้นตอนไม่มีความผิดพลาด นอกจากนี้จะมีการปรับปรุงแพลตฟอร์มสมุยเฮลธ์พาสให้ตอบสนองให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาะสมุยจะถูกกักตัวตามขั้นตอน ซึ่งการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนด้วยระบบปิด(Samui Sealed Route Model) โดยมีขั้นตอนดังนี้

วันที่ 1 เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจะถูกนำตัวเข้าที่พักด้วยระบบปิดจากสนามบินถึงโรงแรม

วันที่ 2 ถึงวันที่ 3 เจ้าหน้าที่จะทำการ SWAB ด้วยการเก็บตัวอย่างหาเชื้อในโพรงจมูกและในช่องปาก โดยจะทราบผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังอยู่ในห้องพักซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุม

หากไม่พบเชื้อในวันที่ 4 ถึงวันที่ 7 นักท่องเที่ยวจะสามารถได้รับอนุญาตให้เที่ยวได้ตามพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยกำหนด

โดยในวันที่ 7 เจ้าหน้าที่จะทำการ SWAB เพื่อหาเชื้ออีกครั้งหากตรวจไม่พบนักท่องเที่ยวจะสามารถเปลี่ยนที่พัก และท่องเที่ยวได้ภายในเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เมื่อครบ 14 วันนักท่องเที่ยวจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเพื่อท่องเที่ยวได้ตามปกติ

"สำหรับโรงแรมที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักจะต้องเป็นโรงแรมที่ผ่านการรับรองจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยที่จะไม่มีการปะปนกับบุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเกาะสมุยทุกคนจะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดสมุยเฮลธ์พาสเพื่อความสะดวกต่อการติดตามประวัติประจำตัว โดยทุกขั้นตอนของการเดินทางเข้าเกาะ สมุยจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด"นายธีระพงศ์ กล่าว

นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า การที่เกาะสมุยได้รับพิจารณาจาก ศบค.ให้เป็นสถานที่แรกในการเปิดประเทศนั้น ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ศบค.ทุกคนที่เห็นความสำคัญตามแผน สมุย วอนเดอร์ ไอร์แลนด์ ( Samui Wonder Island) เพื่อรองรับการเปิดเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

"เมื่อแผนสมุย วอนเดอร์ ไอแลนด์ (Samui Wonder Island) ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะได้นำเสนอแผนดังกล่าวต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีการทำตลาดต่างประเทศ โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยได้ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่จะบินนำนักท่องเที่ยวจากสนามบินประเทศสิงคโปร์มายังเกาะสมุย ซึ่งคาดว่าวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้จะเป็นเที่ยวบินแรกที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเกาะสมุย"นายรัชชพร กล่าว

ล่าสุด หลังจาก ศบค.รับหลักการแผนจากเกาะสมุย นายธีระพงศ์ ได้มีคำสั่งปรับแผนปฎิบัติการเปิดการท่องเที่ยวสมุยวอนเดอร์ ไอแลนด์ (Samui Wonder Island)เป็น 10 แผนเสนอต่อศบค.เพื่อความรัดกุมและรอบครอบยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

1.แผนทำความเข้าใจมาตรการการรองรับและฝึกอบรมผู้ประกอบการ โดยมีสาธารณสุขอำเภอเป็นหัวหน้าคณะ

2.แผนการรองรับของสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย เป็นหัวหน้าคณะ

3.แผนประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ มีนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นหัวหน้าคณะ

4.แผนการคัดกรอง เกี่ยวกับการคัดกรองขาเข้าทางสนามบิน ทางเรือ และทางบก มีสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย เป็นหัวหน้าคณะ

5.แผนการควบคุม ดูแลความปลอดภัยภายในและภายนอกสถานประกอบการ มีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นหัวหน้า

6.แผนการขนส่งลำเลียง นักท่องเที่ยวและผู้ป่วย ช่องทางสนามบิน ทางเรือและทางบก มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย เป็นหัวหน้า

7.แผนการบริหารจัดการวัคซีน มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย เป็นหัวหน้า

8.แผนส่งเสริมการตลาดและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มี ผอ.ททท.เกาะสมุย เป็นหัวหน้า

9.แผนระบบการสื่อสาร มีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นหัวหน้า

10.แผนการติดตามและประเมินผล มีคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้า

ทั้งนี้ เกาะสมุยมีโรงแรมที่ใช้เป็นกักตัวรองรับนักท่องเที่ยวในระบบ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) 7 แห่ง ประกอบ 1.โรงแรม เชอราตัน สมุย รีสอร์ท 2.เดอะสปา มีเลีย 3.เอาท์ริกเกอร์เกาะสมุย บีช รีสอร์ท 4.บ้านหินทราย รีสอร์ทแอนด์สปา 5.บันยันทรี รีสอร์ท 6.อิมเพียน่า และ 7.โรงแรมออร่า สมุยเบสท์ บีช โฮเทล จำนวน 226 ห้อง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 1,000 คน ซึ่งบางแห่ง อาทิ โรงแรมเชอราตัน สมุยรีสอร์ท ห้องพักที่กักตัวมีประมาณ 40 ห้องเป็นวิลล่าแยกเป็นสัดส่วน หากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นจะทำเป็นที่กักตัว 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่รับนักท่องเที่ยวข้างนอก