กสศ.เสริมทักษะอาชีพเสริมให้เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษา

วันที่ 09 ก.พ. 2564 เวลา 16:41 น.
กสศ.เสริมทักษะอาชีพเสริมให้เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษา
ปราจีนบุรี-กสศ.จับมือกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดเติมทักษะอาขีพเสริมให้เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาพร้อมเป็น “ศูนย์กลางบริการช่างชุมชน”

นายปัญญา ตลุกไธสง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี) จัดกิจกรรม "ปลุกพลัง" เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษา จำนวน 41 คน ด้วยการเติมเต็มทักษะชีวิตถึงก้าวแรกในการประกอบ "อาชีพเสริม" ควรเริ่มต้นอย่างไร พร้อมบอกเล่าความสำเร็จการมีอาชีพเสริม ระหว่างทำงานประจำในโรงงานจนฐานะเศรษฐกิจครอบครัวมั่นคง

นายปัญญา กล่าวว่า เยาวชนแรงงานที่เลือกอาชีพเสริมแบบรายกลุ่ม จำนวน 31 คน 5 อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำในโรงงาน โดยเฉพาะ “ช่างแอร์” เป็นอาชีพเสริมที่ได้ความสนใจมากที่สุดถึง 13 คน แต่ด้วยข้อจำกัดอุปกรณ์ติดตั้งหรือล้างแอร์ราคาสูงการจัดซื้ออุปกรณ์แบบรายบุคคลย่อมทำไม่ได้ แต่หากจัดซื้อเป็น “อุปกรณ์กลาง” เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รวมกลุ่มกันที่ล้วนทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกัน สามารถเบิกอุปกรณ์กลางนำไปประกอบอาชีพเสริมเป็นช่างแอร์ได้แทนที่จะฝึกอบรมได้รับความรู้ไปเพียงอย่างเดียวแต่ขาดทักษะปฏิบัติจริง

ทั้งนี้ ภายหลังฝึกอบรมสามารถหาลูกค้าได้ ทางสหภาพฯ จะคอยสนับสนุนพี่เลี้ยงที่ประกอบอาชีพเสริมเป็นช่างแอร์มาช่วยฝึกสอนระหว่างไปให้บริการลูกค้าจนเชี่ยวชาญสามารถสะสมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกับการระดมความคิดเห็นระหว่างสหภาพฯ กับกลุ่มเยาวชน ต้องการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพเสริมจากการ “ปฏิบัติจริง” มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพเป็น "ช่างชุมชน" ดังนั้นทางกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเป็น “ศูนย์กลางบริการช่างชุมชน” ให้บริการดูแลอุปกรณ์กลางที่ใช้ซ่อมแซมหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ แอร์ ตู้เย็น พัดลม เครื่องซักผ้า ปั๊มน้ำ ฯลฯ นับเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาทำงานอยู่ เกิดผลดีร่วมกันกับทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการ ครอบครัวเยาวชน และ ชุมชนต่างได้รับประโยชน์ทั้งทางธุรกิจและเพื่อสังคมไปพร้อมกัน