อุทยานแห่งชาติเอราวัณเปิดบริการนักท่องเที่ยวเริ่ม29ม.ค.64

วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 09:55 น.
อุทยานแห่งชาติเอราวัณเปิดบริการนักท่องเที่ยวเริ่ม29ม.ค.64
กาญจนบุรี-นักท่องเที่ยวเฮ! อุทยานฯเอราวัณเปิดบริการ เล่นน้ำตก-กางเต็นท์-พักแรม แต่ต้องแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ New Nomal เคร่งครัด เมื่อ27 ม.ค.64

นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้ประกาศอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 287/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาว ดำเนินการต่อไป ตามควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการ ทั้งนี้ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่อง การคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing ที่ชัดเจน นั้น

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว และเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประชาชนรอบอุทยานแห่งชาติและระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภาพรวม จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐและอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด จำเป็นต้องปฏิบัติตาม 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ1.เปิดเข้า-ออก บริเวณด่าน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. ข้อ 2.เปิดให้เล่นน้ำน้ำตกเอราวัณได้เฉพาะชั้น 1-3 และสามารถเล่นน้ำได้เวลา 08.00-16.00 น. ข้อ 3. สำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดต่อบ้านพักจะต้องเข้ามาติดต่อก่อนเวลา 20.00 น. ข้อ4. นักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์มาเองจะต้องเข้ามาติดต่อก่อนเวลา 20.00 น. และข้อ 5. กรณีมาเช่าเต็นท์หรืออุปกรณ์ที่อุทยานฯ จะต้องเข้ามาก่อนเวลา 18.00 น.