เกษตรกรปลูกกระหล่ำปลีเผชิญโควิด!ราคาดิ่งเหลือ4บาท

วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 09:03 น.
เกษตรกรปลูกกระหล่ำปลีเผชิญโควิด!ราคาดิ่งเหลือ4บาท
นครราชสีมา-เกษตรโคราช ปลูกกะหล่ำปลีแซมร่องทุเรียน สร้างรายได้ระหว่างรอผลผลิต แต่ต้องเผชิญปัญหาโควิด 19 ราคาดิ่งลงเหลือ 4 บาท

ที่อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เกษตรกรบ้านโปร่งสนวน พลิกพื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งเดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างมันสำปะหลัง กลายมาเป็นสวนทุเรียนและไม้ผลอีกหลากหลายชนิด แต่ในระหว่างที่รอไม้ผลเติบโต ยังไม่สามารถให้ผลผลิต จึงตัดสินใจทดลองปลูกผักแซมตามแนวร่องไม้ผล เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แทนที่จะต้องรอไม้ผลโตให้ผลผลิตไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะทุเรียนจะต้องใช้เวลาประมาณ 4 ปี ถึงจะให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด

นายอนันต์ ช่องป่า อายุ 61 ปี เกษตรกรบ้านโปร่งสนวน กล่าวว่า ช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ได้ตัดสินใจที่จะปลูกผักกะหล่ำปลี ตามร่องไม้ผล เพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างรอทุเรียนและไม้ผลโต ซึ่งก็ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดี และก่อนหน้านี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตชุดแรกไปแล้วส่วนหนึ่ง ได้ผลผลิตประมาณ 7 ตัน ขณะที่ราคาก็ถือว่าค่อนข้างดี ขายได้กิโลกรัมละ 10 บาทเศษๆ

แต่มาในช่วงนี้ที่เริ่มเก็บชุด 2 ราคาก็ต้องกลับมาตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 4 บาท เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ตอนนี้การค้าขายสินค้าทางการเกษตรลดต่ำลง เพราะคนซื้อมีน้อยแต่ผลผลิตออกสู่ตลาดมีมาก จนทำให้เกิดสินค้าเกินล้นตลาด ราคาจึงปรับลดลง ซึ่งก็ถือเป็นกลไกทางการตลาดที่เกษตรกรต้องยอมรับ

สำหรับการปลูกกะหล่ำปลี เกษตรกรจะต้องเพาะเมล็ดก่อนเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นนำกล้าที่เพาะได้มาลงแปลงเพาะปลูกที่จัดเตรียมไว้ แล้วจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือน หรือ 60 วัน จึงจะเริ่มให้ผลผลิต และสามารถที่จะทยอยเก็บเกี่ยวได้.