เมืองปากน้ำพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม25 เตรียมแผนตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 19:16 น.
เมืองปากน้ำพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม25 เตรียมแผนตั้งโรงพยาบาลสนาม
สมุทรปราการ-เมืองปากน้ำพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม25ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 209 เตรียมแผนรองรับตั้งรพ.สนาม

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด -19 โดยแจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ 25 ราย ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 209 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 132 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับการรักษา 77 ราย) รักษาหายแล้ว 23 ราย กำลังรักษาอยู่ 186 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 4,554 ราย ตรวจพบเชื้อ 120 ราย การค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุก3,764 ราย ตรวจพบเชื้อ 12 ราย (ร้อยละ 0.31) สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ 103 คน ครบกำหนดกักตัว 79 คน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ 80 ราย ครบกำหนดกักตัว 69 ราย

จังหวัดสมุทรปราการ มีการตรวจเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยงในแต่ละอำเภอ เพื่อทำการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และการตรวจในผู้สงสัยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เช่น ตลาดสด ตลาดนัด โรงงาน สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เฝ้าระวังและกลุ่มอาชีพเสี่ยง ซึ่งมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานในการค้นหาสถานที่เสี่ยงและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากรในการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงโดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ (Hospitel) จังหวัดสมุทรปราการอย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวนมาก และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เน้นการตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการ สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง