ผู้ว่าฯโคราชประชาชนจากพื้นที่สีแดงเข้าจังหวัดต้องกักตัว14วัน

วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 10:32 น.
ผู้ว่าฯโคราชประชาชนจากพื้นที่สีแดงเข้าจังหวัดต้องกักตัว14วัน
ผู้ว่าฯโคราช เตือน ประชาชนที่เดินทางเข้าโคราช หากมีประวัติมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องรายงานตัวและกักตัว 14 วัน หากฝ่าฝืนมีโทษ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า ถึงแม้หลังจาก เทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาจะยังไม่มีผู้ป่วยจากโควิด-19 ระบาดรอบใหม่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 7 ราย และเพื่อความไม่ประมาท ทางจังหวัดฯได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่สีแดง ที่ทาง ศบค.กำหนด หากจะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำเป็นต้องมีการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าพื้นที่ พร้อมใบรับรองแพทย์ และไปรายงานตัวให้กับสาธารณสุข อ.ส.ม.ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ให้ทราบ รวมทั้ง ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันด้วย หากฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษทั้งจำและปรับ ส่วนมาตรการการปิดสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยเฉพาะสถานศึกษาขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาให้ปิดสถานศึกษา แต่หากผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาว่า มีความเสี่ยงต่อนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็สามารถใช้อำนาจหน้าที่ ใช้ดุจพินิจในการปิดเรียน หรือหยุดทำการเรียนการสอนได้ ตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ มีโรงเรียนเอกชนบางแห่งได้ทำการเลื่อนการเปิดเรียนหลังจากหยุดเทศกาลปีใหม่บ้างแล้ว เช่นโรงเรียนมารีย์วิทยา จากเดิมกำหนดเปิดเรียนหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เลื่อนออกไปเป็น วันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่รวมถึง มาตรการการป้องกันของทางจังหวัด