กกต.บุรีรัมย์กำหนดเลือกตั้งซ่อมนายกอบต.บ้านยาง 21 ก.พ.นี้

วันที่ 13 ม.ค. 2553 เวลา 21:24 น.
 

โพสต์ทูเดย์-กกต.บุรีรัมย์กำหนดเลือกตั้งซ่อมนายกอบต.บ้านยาง วันที่ 21 ก.พ.นี้หล้งศาลมีคำสั่งยืนใบแดงนายพรศิลป์ สุโข กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ว่าที่ ร.ต.ทวี ชุนเกาะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(ผอ.กต.)ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2552 เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายพรศิลป์ สุโข นายก อบต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีกำหนด 1 ปี โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 21 ก.พ.2553 และให้ นายพรศิลป์ ชดใช้ค่าเสียในการจัดการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญาด้วย

“ทั้งนี้ อบต.บ้านยาง มีการเลือกตั้งนายก อบต. เมือวันที่ 24 ส.ค.2551 ต่อมามีผู้ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง กล่าวหาว่ามีการทุจริตเลือกตั้ง จนนำไปสู่กระบวนการสอบสวนของ กกต.และวินิจฉัยให้ใบแดง นายพรศิลป์ สุโข นายก อบต.บ้านยาง จนกระทั่งศาลคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ นายพรศิลป์ สุโข นายก อบต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ใหม่”

ด้าน นายเกริกทัศน์ นวลใยสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านยาง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(ผอ.กต.)ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) บ้านยาง อ.เมือง กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ในระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค.2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และจัดการเลือกตั้งในวันที่ 21 ก.พ.2553

“มั่นใจว่า จะควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมมากที่สุด พร้อมกำชับให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิด้วยความอิสระปราศจากอิทธิพลใดๆ มาชักจูง และครอบงำ หากใครเอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งแก่บุคคลใด และการกระทำใดๆ อันเป็นการชี้ชัดว่าวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง จะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเฉียบในทันที” นายเกริกทัศน์ กล่าว