ระดมตรวจเรือประมงกลางทะเลชลบุรีป้องกันค้ามนุษย์

วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 19:36 น.
ระดมตรวจเรือประมงกลางทะเลชลบุรีป้องกันค้ามนุษย์
ชลบุรี-รองผู้ว่าฯบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจเรือประมง 5 ลำป้องกันทำผิดค้ามนุษย์และประมงผิดกฏหมาย

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมง กิจการประมงทะเล และกิจการเกี่ยวเนื่อง โดยมี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี จัดหางานจังหวัดชลบุรี ประมงจังหวัดชลบุรี พัฒนาสังคมฯชลบุรี ศรชล.ภาค2 เจ้าท่าชลบุรี ด่านตรวจสัตว์น้ำชลบุรี ตำรวจน้ำสัตหีบ และหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกันปฏิบัติการตรวจแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านประมง บริเวณทะเลท้องที่ อำเภอสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง ณ ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ มีการตรวจ 1.เรือ ว.โชคชัยนาวี 19 เป็นเรือประมงประเภทเรือลากคู่ (เรือปลา) มีลูกเรือชาวไทย 3 คน เมียนมา 5 คน กัมพูชา 1 คน รวม 9 คน 2.เรือ ว.โชคชัยนาวี 25 เป็นเรือประมงประเภทเรือลากคู่ (เรือหู) มีลูกเรือชาวไทย 3 คน 3.เรือ ส.สุวิทย์การประมง เป็นเรือ ประมงประเภทลากคู่ (เรือปลา) มีลูกเรือชาวไทย 1 คน เมียนมา 8 คน ลาว 2 คน รวม 11 คน 4.เรือสุวิทย์การประมง 5 เป็นเรือ ประมงประเภทลากคู่ (เรือหู) มีลูกเรือชาวไทย 1 คน ลาว 2 คน รวม 3 คน และ 5. เรือมัจฉาวารี 3 เป็นเรือประมงประเภทอวนล้อมจับ มีลูกเรือชาวไทย 2 คน กัมพูชา 11 คน รวม 13 คน ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมายและไม่พบการค้ามนุษย์

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว่า การตรวจบูรณาการเรือประมงกลางทะเล ตามคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมง กิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดชลบุรี ก็เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และควบคุมดูแลการทำการประมงแบบผิดกฎหมาย ตามนโยบาลของรัฐบาล ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเรือที่ทำผิดกฎหมาย