มวลชนคนเสื้อเหลืองเพชรบุรีรวมตัวจี้คณะราษฎรหยุดจาบจ้วงสถาบัน

วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 11:16 น.
มวลชนคนเสื้อเหลืองเพชรบุรีรวมตัวจี้คณะราษฎรหยุดจาบจ้วงสถาบัน
เพชรบุรี-มวลชนคนเสื้อเหลืองรวมตัวหน้าศาลากลางเรียกร้องกลุ่มราษฎรหยุดจาบจ้วงสถาบัน และขอให้ยุติการกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 22ต.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มมวลชนสวมเสื้อสีเหลืองรวมตัวกันเรียกร้องให้กลุ่มคณะราษฎรหยุดจาบจ้วงสถาบัน โดยได้มีการออกมารวมตัวกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับอ่านแถลงการณ์ โดยระบุว่า

"ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลออกมากระทำการในลักษณะจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเจตนาที่จะบ่อนทำลายและล้มล้างสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งการกระทำ ดังกล่าวถือว่าเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และสร้างความแตกแยกในสังคมไทยโดยรวมพวกเราประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะราษฎรซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ขอแสดงจุดยืนและความุ่งมั่นที่จะยืนหยัดและเป็นพลังในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติและขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติการกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว"

จากนั้นกลุ่มมวลชนได้ส่งตัวแทน ยื่นหนังสือผ่านนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ไปยัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยใจความหมายหนังสือที่ ยื่นผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีนั้นระบุว่า "กราบเรียนๆพณฯ ท่าน พลอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีกลุ่มบุคคลออกมากระทำการในลักษณะจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเตจนาที่จะบ่อนทำลายและล้มล้างสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และสร้างความแตกแยกในสังคมไทยโดยรวม พวกเราประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะราษฎรซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นพระประมุข ขอแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นว่าจะยืนหยัดและเป็นพลังในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ ซึ่งความสมัครสมานสามัคดีของคนในชาติจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติกรกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว"

หลังจากยื่นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่มมวลชนคนเสื้อเหลือง จึงได้พากันแยกย้ายกันกลับ