ชลประทานที่ 6เปิดแผนหน่วงน้ำช่วยโคราชจมท่วม

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13:05 น.
ชลประทานที่ 6เปิดแผนหน่วงน้ำช่วยโคราชจมท่วม
ขอนแก่น-ชลประทานที่6เปิดแผนหน่วงน้ำช่วยโคราชคลายทุกข์จมท่วม เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล เก็บกักเขื่อน6แห่ง กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้จัดการจราจรน้ำชี และแม่น้ำมูลเพื่อช่วยหน่วงชะลอมวลน้ำในแม่น้ำชี เพื่อให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ในหลายอำเภอของ จ.นครราชสีมาไหลลงแม่น้ำมูล และให้ลงสู่แม่น้ำโขงได้สะดวกรวดเร็วและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังคงช่วยลดผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำ 2 ฝั่งแม่น้ำมูลตามเส้นทางน้ำในระยะนี้ ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้ทำทันที ด้วยการเร่งบริหารจัดการน้ำเข้ามา เก็บกักน้ำในลำน้ำสาขาชี โดยใช้อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 69 แห่ง เก็บน้ำให้มากที่สุด และให้ลดการระบายน้ำลงท้ายน้ำ โดยให้ระบายเข้าระบบส่งน้ำ เพื่อเข้าไปเก็บกักในระบบส่งน้ำและตามหนอง บึง ปลายคลองส่งน้ำ

"ด้านเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ ลำปาว จุฬาภรณ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันเพียง 2,262 ล้าน ลบ.ม.(49%) ยังมีช่องว่างรับน้ำรวมกันได้มากกว่า 2,300 ล้าน ลบ.ม.จากปริมาณความจุรวม 4,575 ล้าน ลบ.ม. โดยเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำปาว ลดการระบายน้ำลงด้านท้ายน้ำ มีเพียงเขื่อนจุฬาภรณ์ ที่มีปริมาณน้ำประมาณ 91% ได้ระบายน้ำลงลำน้ำเชิญวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเก็บกักที่เขื่อนอุบลรัตน์ อีกทั้งยังคงดำเนินการตัดยอดน้ำหลากในแม่น้ำชี และ ลำสาขาที่สำคัญ เช่น ลำปะทาว ลำคันฉู ลำน้ำพอง ลำปาว ลำน้ำยัง เข้าไปเก็บในแก้มลิงทุกแห่งจนเต็มความจุ เพื่อหน่วงชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงชีตอนล่างไปสมทบกับแม่น้ำมูล สำหรับลำน้ำเสียวใหญ่ ลำพลับพลา สาขามูล ได้ยกฝายยางทั้ง 26 แห่ง ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง กักเก็บและหน่วงน้ำจนเต็มความจุ 100% ทุกแห่ง เพื่อไม่ให้มวลน้ำไหลลงแม่น้ำมูลที่หน้าเขื่อนราศีไศล จ.ศรีสะเกษ"

นายศักดิ์ศิริ กล่าวต่ออีกว่า ในการบริหารจัดการหน่วงน้ำนั้นเราได้ปรับกลุทธิ์มาเป็นการเก็บกัก ชะลอน้ำ ให้ได้มากที่สุด โดยเก็บกักไว้ในลำน้ำชี โดยใช้เขื่อนระบายน้ำ 6 แห่ง คือ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และ เขื่อนธาตุน้อยทำการเก็บกักน้ำไว้หน้าเขื่อน 6 แห่ง จนเต็มศักยภาพสูงสุด คือที่ประมาณ 170 ล้าน ลบ.ม. โดยไม่ให้มีผลกระทบด้านเหนือเขื่อน ขณะที่แม่น้ำชีตอนบน ที่ จ.ชัยภูมิ ได้ทำการหน่วงชะลอน้ำโดยฝายยาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ฝายบุตามี ฝายกะฮาดน้อย และฝายแก้งสนามนาง และหากอัตราการไหลของน้ำชีเป็นไปตามเกณฑ์การบริหารจัดการฝายยาง ก็จะทำการพองฝายยางขึ้นเพื่อหน่วงและเก็บกักน้ำไว้ด้านบนให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตามได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์น้ำ รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีอีกด้วย