ทภ.3 สั่งคุมเข้มชายแดน 12 จุดหลักล้อมลวดหนามเพิ่มในจุดล่อแหลม  

วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 12:15 น.
ทภ.3 สั่งคุมเข้มชายแดน 12 จุดหลักล้อมลวดหนามเพิ่มในจุดล่อแหลม   
พิษณุโลก-แม่ทัพภาคที่ 3 กำชับทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดนเฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อคุมโควิด-19 ระบาดอย่างจริงจัง พร้อมสั่งล้อมลวดหนามในจุดล่อแหลม

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดนได้เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยได้สั่งการให้กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดตาก, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่และ เชียงราย ตรวจสอบแนวชายแดนหลัก จำนวน 12 จุดหลัก พร้อมกับดำเนินการล้อมลวดหนามในจุดที่ล่อแหลม ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาขายแรงงานอยู่เป็นประจำ ได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย หลังพบก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายและส่งตัวกลับทันที

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ประกอบกับได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 เป็นต้นไป และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบัน