ม.วลัยลักษณ์ตั้งเป้าปี66สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 21:01 น.
ม.วลัยลักษณ์ตั้งเป้าปี66สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
นครศรีธรรมราช- ชาวใต้ได้เรียนอินเตอร์ !ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่นานานาชาติ ตั้งเป้าเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 66

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และ ดร.จิตติมา ศังขมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าการขับเคลื่อนความเป็นนานานาชาติของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย หลังจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เปิดเผยว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพัฒนาการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ ยกระดับความเป็นสากล มุ่งสู่ World Class University โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดให้ม.วลัยลักษณ์ อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ให้ได้ภายในปี 2566

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาในด้านอื่นๆ ทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน มีอาจารย์ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพการสอนที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) จำนวน 210 คน ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านอื่นๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมและเป็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยอันดับโลกในอนาคต ล่าสุดผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวารสารของฐาน Nature Index ด้าน Physical Sciences ในช่วงวันที่ 1 เม.ย.62 ถึง 31 มี.ค.63 ขยับไปอยู่ในอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยในอาเซียนอีกด้วย