อาคารจอดรถใหม่ สนามบินเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วลดแออัด

วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 น.
อาคารจอดรถใหม่ สนามบินเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วลดแออัด
เชียงใหม่?-อาคารจอดรถสนามบินเชียงใหม่เปิดให้บริการแล้ว รอรับได้อีกกว่า 1,317 คัน อัตราเริ่มต้น20บาทสูงสุด200บาทหวังลดความแออัด

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดใช้ อาคารจอดรถยนต์ ณ สนามบินเชียงใหม่หนึ่งในโครงการแผนเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความแออัดของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ ทอท.อนุมัติให้ดำเนินการระหว่างปี 2561-2566 ภายใต้ลักษณะร่วมการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่อนุญาตหรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนดำเนินกิจการของรัฐ ทั้งในกิจการเชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งถือเป็นวิธีการลงทุนภาครัฐที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

นายสุรศักดิ์ จำรัสการ กรรมการ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โดยใช้เงินลงทุน 450 ล้านบาท เป็นอาคารสูง 10 ชั้น บนเนื้อที่ราว 6 ไร่ (เป็นที่ดินของท่าอากาศยานเชียงใหม่) มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตารางเมตร รวมถึงลานอพยพฉุกเฉินทางอากาศ สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้มากถึง 1,317 คัน มีทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารจอดรถยนต์กับอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ (walk way) รวมระยะทาง 150 เมตรโดยอาคารแห่งนี้ได้ออกแบบคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Smart City

สำหรับอัตราค่าบริการ เริ่มตั้งแต่ 20 บาท สำหรับการจอดไม่เกิน 1 ชั่วโมง และสูงสุด 200 บาท สำหรับจอดตั้งแต่ 13-24 ชั่วโมง.