คุมเข้ม"ด่านบ้านฮวก"ป้องกันโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 น.
คุมเข้ม"ด่านบ้านฮวก"ป้องกันโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน
พะเยา-“ด่านบ้านฮวก”สนธิกำลังควบคุมโควิด-19 แบบเข้มข้น อนุญาตให้เฉพาะรถบรรทุกเข้าออก 1 คนต่อ 1 คันไร้ชาวเมียนมาข้ามผ่าน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.บรรยากาศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก หรือด่านบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาทุกวัน มีการจำกัดกลุ่มที่จะเดินทางเข้า-ออก รวมทั้งระยะเวลาที่ประกอบภารกิจด้วย โดยมีหน่วยงานร่วมปฏิบัติหน้าที่ทั้งจากสาธารณสุข ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ปศุสัตว์ อุทยานแห่งชาติ(อช.)ภูซาง ทหาร ทหารพราน ตชด. ทั้งนี้ไม่มีการเข้า-ออกของชาวเมียนมาแต่อย่างใด

นายอภินันท์ แสวงผล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านฮวก เปิดเผยสถานการณ์ของด่านบ้านฮวกในปัจจุบันว่า ตั้งแต่จ.พะเยามีการประกาศปิดด่านบ้านฮวก ตามที่นโยบายรัฐบาลให้ปิดพรมแดนภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนเม.ย.2563 เป็นต้นมา ไม่อนุญาตให้บุคคลบุคคลธรรมดาเข้า-ออกได้ พร้อมด้วยการปรับเวลาเปิด-ปิด จากเดิม 06.00-18.00 น. มาเป็น 08.00-17.00 น. ผู้ที่จะเข้า-ออก ด่านบ้านฮวกได้ในช่วงของการปิดด่านชายแดน ส่วนใหญ่รถบรรทุกสินค้า

“โดยเฉลี่ยมีรถบรรทุกพร้อมคนขับที่ผ่านเข้า-ออก ด่านบ้านฮวก วันละ 30 ราย โดยกำหนด 1 คน ต่อ 1 คัน และทุกครั้งของการเข้าออกผู้ขับขี่จะต้องได้รับการตรวจวัดไข้ คัดกรองอย่างเข้มงวด สวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง การเข้าไปทำภารกิจในฝั่งสปป.ลาวบริเวณหน้าด่านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยบุลี กำหนดเวลา 4 ชั่วโมง เท่านั้น พร้อมกันนี้ได้มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อรองรับการระบาดระลอก 2 ชนิดฝึกซ้อมจริงในพื้นที่0"พะเยา ณ หน่วยปฏิบัติงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เป็นระยะ ๆ ด้วย”นายอภินันท์กล่าว

บทความแนะนำ