มอบบ้านให้กับครัวเรือนยากจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 16:44 น.
มอบบ้านให้กับครัวเรือนยากจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เชียงใหม่-ผู้ว่าฯเชียงใหม่มอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้กับครัวเรือนยากจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่? พร้อมด้วย?นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ นายจำนงค์ พรมใจ บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว อ.แม่ออน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนต.ทาเหนือ ได้เข้าร่วมพิธีมอบบ้านฯจำนวนมาก

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ ชมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและหรือครัวเรือนยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร และได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้กำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี หรือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) โดยกำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือครัวเรือนละ 50,000 บาท จำนวน 3 ครัวเรือน แบ่งเป็น โซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ โซนละ 1 ครัวเรือน

บทความแนะนำ