ส่องวัดดังครอบครัวอยู่วิทยาเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถมูลค่า8ล้านบาท

วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:34 น.
ส่องวัดดังครอบครัวอยู่วิทยาเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถมูลค่า8ล้านบาท
สกลนคร-ส่องพระอุโบสถ วัดศรีบุญเรือง ครอบครัวอยู่วิทยา เป็นเจ้าภาพจัดสร้าง มูลค่า 8 ล้านบาท

ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านโมน ตำบลพันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ที่ถูกระบุว่า เป็นที่ตั้งพระอุโบสถซึ่งจัดสร้างโดยครอบครัวอยู่วิทยา

ปรากฏว่ามีการก่อสร้างพระอุโบสถหลังดังกล่าวจริง มูลค่า 8 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาได้มี"ครอบครัวอยู่วิทยา"มาร่วมพิธีต่างๆของทางวัด

แต่ไม่ปรากฎหลักฐานว่า นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ซึ่งอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555 มาร่วมงานพิธี หรือเคยมาที่พระอุโบสถแห่งนี้

ขณะนี้ พระอุโบสถกำลังบูรณะบางส่วน อยู่ในขั้นตอนการวาดรูปปฏิมากรรมบนฝาผนัง เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ พัทธสีมาระบุข้อความว่า "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสิมาตามเขตที่กำหนดให้ไว้ในบัญชี และให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ 2559"

บทความแนะนำ