เน้นสร้างคุณูปการ-ทุ่มเท!โคราชคัดครูดีรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 18:49 น.
เน้นสร้างคุณูปการ-ทุ่มเท!โคราชคัดครูดีรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
นครราชสีมา – โคราชเฟ้นหาครูดีรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 เน้นคุณสมบัติสร้างคุณูปการต่อการศึกษา ทุ่มเทชีวิตในการทำงาน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด เพื่อทำการเฟ้นหาครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะเสนอกรอบแนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไปยังกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศติมอร์ – เลสเต

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องเป็นครูที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ มีวิธีการจัดการเรียน การสอน ที่สะท้อนให้เห็นว่าสามารถทำให้ชีวิตของลูกศิษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เอาใจใส่และดูแลลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่เป็นครู นอกจากนั้น ยังเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มีความเสียสละรับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่สำคัญที่สุด คือ สร้างคุณูปการต่อการศึกษา ทุ่มเทชีวิตในการทำงานในสายวิชาชีพครูให้กับการเรียน การสอน และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวนะดับจังหวัดภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้.

บทความแนะนำ