ช่วยด้วย!น้ำในอ่างโคราชเหลือ1%ไม่พอผลิตประปา

วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 10:03 น.
ช่วยด้วย!น้ำในอ่างโคราชเหลือ1%ไม่พอผลิตประปา
นครราชสีมา-ปริมาณอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ อ.ห้วยแถลง เหลือ1%ไม่พอผลิตประปาทำชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เหลือเพียง 1 %องความจุกักเก็บ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ทางการเกษตร 450 ไร่ และชาวบ้าน 150 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญของพื้นที่ ที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภค-บริโภค แต่สถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องฝนทิ้งช่วง และปริมาณฝนตกน้อยในช่วงหน้าฝน ทำให้อ่างเก็บน้ำเกือบแห้งขอด ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำฯไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำให้กับเกษตรกรทำนาปลูกข้าวในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำได้ เพราะปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก และในบางจุด ยังพบว่า แห้งขอดหนักจนสันดอนดินทรายโผล่ขึ้นมา

นางน้อย ภูบานชื่น อายุ 76 ปี ชาวบ้านหนองตะไก้ บอกว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้อยมาก อีกทั้งในปีนี้ พบว่ามีฝนตกลงมาน้อย ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็วถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่หวั่นวิตกว่า หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำลงในอ่างฯ ชาวบ้านต้องขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างแน่นอน เพราะแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่แห้งขอดจนหมดแล้ว