logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ฝนไม่ตกพื้นที่รับน้ำ2อ่างเก็บบุรีรัมย์วิกฤตผลิตประปา

ฝนไม่ตกพื้นที่รับน้ำ2อ่างเก็บบุรีรัมย์วิกฤตผลิตประปา

30 กรกฎาคม 2563

บุรีรัมย์-2อ่างเก็บน้ำแหล่งผลิตประปาเลี้ยงตัวเมืองบุรีรัมย์มีไม่พอใช้ เหตุฝนไม่ตกในพื้นที่ต้องผันน้ำจากห้วยสวายเข้ามาเสริมแต่คาดว่าช่วยได้ถึงสิ้นเดือนส.ค.63

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ น่าเป็นห่วง ฝนไม่ตกในพื้นที่รับน้ำทำให้ไม่มีแหล่งน้ำดิบผลิตประปาเพียงพอหล่อเลี้ยงในพื้นที่

อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก มีน้ำ 84,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.32 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุอ่างทั้งหมด 26 ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด มีน้ำ 63,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.20 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณความจุอ่างทั้งหมด 30 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในอ่างกักเก็บที่ไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาได้ ยังต้องสูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย อ.กระสัง มาผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองและคาดว่าน้ำที่เหลือในอ่างเก็บน้ำห้วยสวายจะสามารถผลิตประปาได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563

อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานในจังหวัด วางแผนจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้เพื่อผลิตประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำ

ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งก็ได้งดปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรทุกชนิด เพื่อเก็บรักษาน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

นอกจากจังหวัดบุรีรัมย์จะเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรองแล้วยังมีการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีความเชื่อ เพื่อขอให้ฝนตกในพื้นที่อีกด้วย

ฝนไม่ตกพื้นที่รับน้ำ2อ่างเก็บบุรีรัมย์วิกฤตผลิตประปา

ฝนไม่ตกพื้นที่รับน้ำ2อ่างเก็บบุรีรัมย์วิกฤตผลิตประปา

ฝนไม่ตกพื้นที่รับน้ำ2อ่างเก็บบุรีรัมย์วิกฤตผลิตประปา