ทยอยส่งคืนทางไปรษณีย์หนังสือบุดโบราณชุดแรก 3 กล่องใหญ่

วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 19:31 น.
ทยอยส่งคืนทางไปรษณีย์หนังสือบุดโบราณชุดแรก 3 กล่องใหญ่
นครศรีธรรมราช-ผู้ครอบครองหนังสือบุดโบราณที่ถูกโจรกรรมไปครั้งใหญ่ ทยอยส่งคืนทางไปรษณีย์ชุดแรก 3 กล่องใหญ่ คณะสงฆ์ศูนย์รับบิณฑบาตฯอนุโมทนาส่งสมบัติของชาติคืนให้ลูกหลานได้ศึกษาเป็นองค์ความรู้

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ผู้ครอบครองหนังสือบุดสมุดข่อยโบราณที่ถูกโจรกรรมครั้งใหญ่จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้ส่งหนังสือบุดชุดแรกคืนยังศูนย์รับบิณฑบาตหนังสือบุดสมุดข่อย โดยมี พระครูเหมเจติยาภิบาล พระสังฆาธิการประจำศูนย์ได้รับจากไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 กล่องใหญ่ โดยยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดเนื่องจากต้องรอทุกฝ่ายมาเปิดกล่องพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 นี้

ทั้งนี้ คาดว่าจากน้ำหนักและขนาดกล่องจะมีจำนวนมากกว่า 10 เล่ม หนึ่งในนั้นมีหนังสือบุดพระมาลัยของวัดใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราชรวมอยู่ด้วย โดยผู้ครอบครองส่งมาจากจ.ขอนแก่น โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ส่งตามเจตนารมย์ที่ประกาศรับคืนหนังสือบุดกลับคืนสู่แผ่นดินนครศรีธรรมราช สำหรับกล่องหนังสือบุดนั้นตามขนาดคาดว่าจะเป็นหนังสือบุดขาวและบุดดำ โดยผู้ส่งได้เขียนข้อความว่า “กราบขอโทษนะครับ” และ  “ซื้อคืนถวายกับพี่ชาย”

พระครูเหมเจติยาภิบาล ในฐานะคณะสงฆ์ศูนย์รับบิณฑบาตหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขออนุโมทนาในการส่งคืนโดยผู้ที่ครอบครองซื้อโดยสุจริตโดยไม่รู้ว่าถูกโจรกรรมมา สมบัติเหล่านี้ที่โยมส่งมาถือเป็นสมบัติของชาติให้ลูกให้หลานได้ศึกษา เป็นองค์ความรู้ของคนโบราณที่ทำขึ้นตกทอดกันรุ่นต่อรุ่น บางชิ้นมีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ผ่านมือผู้รักษากี่รุ่นก่อนจะถึงมือพวกเรา แต่มาหายในรุ่นเราถือว่าน่าอดสูใจ

สำหรับหนังสือบุดทั้ง 3 กล่องได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ภายในสำนักงานพิพิธภัณฑ์สถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนจะนัดหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดี เจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช และสำนักศิลปากรที่ 12 รวมทั้งพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดกล่องพร้อมกันและเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกรูปพรรณสัณฐานของหนังสือบุดทุกเล่ม ก่อนที่จะมอบให้กับอยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในที่สมควร

บทความแนะนำ