ชาวนครสวรรค์-พิจิตรเสนอกรมชลฯสร้าง 2 โครงการฝายกั้นแม่น้ำน่าน

วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 15:49 น.
ชาวนครสวรรค์-พิจิตรเสนอกรมชลฯสร้าง 2 โครงการฝายกั้นแม่น้ำน่าน
พิจิตร-รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวนครสวรรค์-พิจิตร เสนอ 2 โครงการฝายกั้นแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านวังหมาเน่า และประตูระบายน้ำปากแม่น้ำยม

นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกับคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่าน ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ซึ่งประชาชนที่มาร่วมประชุมได้เสนอให้ดำเนินการ 2 โครงการคือ ฝายกั้นแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านวังหมาเน่า และประตูระบายน้ำปากแม่น้ำยม โดยขอให้กรมชลประทานพิจารณาเร่งรัดดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านวังจิก และประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการอาคารบังคับน้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง เพื่อสามารถเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของประตูระบายน้ำบ้านวังจิก ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 37 หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 37,000 ไร่

สำหรับ ประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี งบประมาณ 2564 หากแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม และแม่น้ำสาขาได้ประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ 28,000 ไร่