นักท่องเที่ยวชมโคมไฟเฉลิมพระเกียรติหัวหิน

วันที่ 01 ธ.ค. 2553 เวลา 20:33 น.
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมชมความสวยงามโคมไฟเฉลิมพระเกียรติที่ประดับบนถนนในเมืองหัวหินจำนวนมาก

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางไปชมโคมไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 83 พรรษา ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับททท.สำนักงานจวบฯประดับโคมไฟเต็มไปทั้งท้องถนนบนถนนดำเนินเกษมจากหน้าสถานีรถไฟหัวหินไปถึงถนนเพชรเกษม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น

นอกจากนี้ทางจ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังได้ยังจัดกิจกรรมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศ 119 ชั่วโมง  โดยจะมีการประดับโคมไฟเช่นนี้ไปตลอดทั้งเดือนธ.ค.นี้