ตากทุ่มงบ103,000ล้านสร้างมอเตอร์เวย์แม่สอดขุดเจาะอุโมงค์3แห่ง

วันที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 20:08 น.
ตากทุ่มงบ103,000ล้านสร้างมอเตอร์เวย์แม่สอดขุดเจาะอุโมงค์3แห่ง
ตาก-แม่สอดเปิดเวทีรับฟังความเห็นลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เล็งทุ่มงบ 103,000 ล้านบาท สร้างมอเตอร์เวย์ขุดเจาะอุโมงค์3แห่งคาด10ปีเสร็จ

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 ที่ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดประชุมปรึกษาหาเรือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 21 การศึกษาเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด และการขุดเจาะอุโมงค์ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Inter - City Motorway Division) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยมีนายประสงค์ มงคลเนาวรัตน์ รองผู้จัดการโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorway สายตาก-แม่สอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น กว่า 200 คน

นายประสงค์ มงคลเนาวรัตน์ รองผู้จัดการโครงการการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Motorway สายตาก-แม่สอด กล่าวว่า เส้นทางสายนี้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการขุดเจาะอุโมงค์ 3 แห่ง ระยะทางประมาณ 29 กม. มีสะพานขนาดใหญ่ ด่านเก็บเงิน 2 แห่ง ที่ด่านแม่สอด กับด่านลานสาง มีจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางสายหลักที่เชื่อมกับคมนาคมสายหลักที่ต้องมีทางแยกต่างระดับ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง 103,000 ล้านบาท เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลดีต่อการค้า การลงทุน บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เป็นถนนสายสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มีความจำเป็นในการลงทุน แต่ก็ต้องมีการพิจารณาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รายงานข่าวแจ้งว่า การ สร้างเส้นทาง Motorway ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตาก-แม่สอด หากมีการอนุมัติโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 10 ปี