ครั้งแรก!จัดเวียนเทียนแบบ New Normal รอบวิหารพระพุทธชินราชป้องโควิด

วันที่ 05 ก.ค. 2563 เวลา 21:16 น.
ครั้งแรก!จัดเวียนเทียนแบบ New Normal รอบวิหารพระพุทธชินราชป้องโควิด
พิษณุโลก-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯจัดพิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณบุตรจอม รองผู้ว่าฯพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา รอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก โดยในปีนี้จัดให้มีการเวียนเทียนเพียง 2 ชม. ระหว่างเวลา  15.30 -17.30 น.เท่านั้น และเวียนแบบ New Normal เดินเวียนเทียนแบบแถวเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บรรยากาศทั่วประเทศมีประชาชนต่างนำครอบครัวมาร่วมเทียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จนกระทั่งเวลา 17.30 น.ทางวัดได้ปิดการเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตามประกาศไว้ดังกล่าว

สำหรับ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์และถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

บทความแนะนำ