ชาวประมงฮือต้านสร้างโรงงานต่อเรือก่อมลพิษกระทบชุมชน

วันที่ 05 ก.ค. 2563 เวลา 20:34 น.
ชาวประมงฮือต้านสร้างโรงงานต่อเรือก่อมลพิษกระทบชุมชน
ภูเก็ต-ชาวประมงนับร้อยยื่นหนังสือถึงรองผู้ว่าฯคัดค้านการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานต่อและซ่อมแซมเรือ ระบุกระทบต่อระบบนิเวศน์ป่าชายเลน-ชุมชนอีกทั้งก่อปัญหามลพิษ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.นายสมยศ วงศ์บุญยกุล นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต และสมาชิกประมาณ 100 คนรวมตัวยื่นหนังสือ แก่นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

นายสมยศ กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ติดประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 โดยจะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทมาร์ซัน จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง ประกอบกิจการต่อและซ่อมแซมเรือ มีการนำประกาศดังกล่าไปติดประกาศไว้ที่ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต กระทั่งมีชาวประมงพบเห็นและไม่เห็นด้วยกับการตั้งโรงงานฯ ในสถานที่แห่งนี้ จึงรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้าน

ทั้งนี้ เหตุผลที่คัดค้านหากมีการตั้งโรงงานฯ จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองจำนวนมาก มลพิษทางน้ำ เกิดการปนเปื้อนมลพิษทางน้ำไหลลงคลองท่าจีนที่เป็นคลองหลักในการสัญจรของเรือประมง และมลพิษทางเสียงดังรำคาญมีผลต่อชุมชน รวมทั้งกระทบป่าชายเลนโดยรอบจะมีผลต่อการประกอบอาชีพชาวประมงเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การจะอนุญาตให้ประกอบกิจการต่อและซ่อมแซมเรือดังกล่าว องค์การสะพานปลา มีนโยบายผิดพลาด แทนที่จะส่งเสริมการประมงและตลาดสัตว์น้ำ โดยเฉพาะ เน้นสุขอนามัย ท่าเทียบเรือประมง แต่กลับอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อและซ่อมแซมเรือ เน้นเรือเหล็กเป็นหลัก กิจการนี้ต้องเข้าไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะไม่ใช่มาอยู่รวมกับอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารเพื่อการบริโภค

"ที่ผ่านมาทางหน่วยงานรัฐ ทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้รอบนอก ไม่เข้ามาทำในท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และมาติดประกาศในจุดที่ถ้าไม่สังเกตุก็ไม่เห็น โชคดีที่ชาวประมงพบเห็นประกาศจึงนัดรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้าน ซึ่งอุตสาหกรรมหนักขนาดนี้ไม่ควรมาตั้งในเขตท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ทั้งที่มีป่าชายเลน ที่อยู่อาศัยของลิงแสม เดือดร้อนกันหมด ควรพัฒนาเป็นตลาดปลาเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน แบบ OTOP ภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวมาแวะซื้อเพื่อยกระดับสินค้าประมง น่าจะดีกว่าสร้างโรงงานอู่ต่อเรือขนาดใหญ่" นายสมยศ กล่าว 

นายสมยศ กล่าวว่า จะขอคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เพื่อดำเนินกิจการต่อและซ่อมแซมเรือในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตอย่างเด็ดขาด และจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ชาวประมง ผู้ประกอบการประมงได้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน และไม่ถูกรบกวนหรือทำลายจากกิจการที่จะเกิดขึ้นหากได้รับการอนุญาต

บทความแนะนำ