นักท่องเที่ยวแห่ไหว้พญานาคริมน้ำโขงขอพรพระธาตุพนมในวันหยุดยาว

วันที่ 05 ก.ค. 2563 เวลา 13:47 น.
นักท่องเที่ยวแห่ไหว้พญานาคริมน้ำโขงขอพรพระธาตุพนมในวันหยุดยาว
นครพนม-นักท่องเที่ยวแห่ไหว้แลนด์มาร์คพญานาคขอพรพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในวันอาสาฬหบูชา ขณะที่จังหวัดสั่งคุมเข้มคัดกรองโควิด-19 สถานที่สำคัญทั่วเมืองสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาววันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจ.นครพนมคึกคักไปด้วยประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนทำบุญ เช่นเดียวกับพื้นที่ ลานองค์พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คพญานาคศักดิ์สิทธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีประชาชน นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพร ชื่นชมความสวยงามทางทัศนียภาพ สองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาว โดยทางเจ้าหน้าที่ยังคงมีมาตรการเข้มในการคัดกรองกำชับให้เว้นระยะห่างในการเข้ากราบไหว้ และกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยในการเข้ามาทำบุญ และท่องเที่ยว

นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่ตั้งองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี ภายในบรรจุพระอุรังคะธาตุ กระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า พบว่า มีประชาชน นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาทำบุญ กราบไหว้ขอพรไม่ขาดสาย โดยทางวัดได้มีมาตรการคัดกรอง กำชับให้ประชาชน นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง  รวมถึงควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว ไม่ให้เกิดความแออัด ในการเข้าไปทำบุญ  รวมถึงเว้นระยะห่าง ทั้งการกราบไหว้ขอพร รวมถึง การเวียนเทียนบูชาองค์พระธาตุพนม จะต้องเว้นระยะห่าง ไม่ให้เกิดความแออัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด

ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการทุกแห่ง  ตั้งแต่การจัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการ ในกรณีที่มีทางเข้า-ออกหลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้รับบริการทุกครั้ง และทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง จำกัดจำนวนคนเข้าร้าน

สำหรับสถานประกอบการจะเน้นทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหาร มีการทำความสะอาดผิวสัมผัสร่วมอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ไปจนถึงการจัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อ การชำระเงินที่ปลอดภัยเพื่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการสื่อสารให้ความรู้ข้อแนะนำในช่องทางต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดต่อเชื้อโควิด และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบดูแล ให้คำแนะนำการป้องกันโรค สุขลักษณะ สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว หลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ระบาด