ส่องโรงเรียนกลางป่าทุ่งใหญ่จัดการเรียนสอนยุคโควิด-19

วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 15:01 น.
ส่องโรงเรียนกลางป่าทุ่งใหญ่จัดการเรียนสอนยุคโควิด-19
กาญจนบุรี-ส่องโรงเรียนบ้านกองม่องทะ กลางป่าทุ่งใหญ่ฯ จัดการเรียนการสอนนิวนอร์มอล ยุคโควิด-19 ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วย

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายยศภัค จรัสศุภรยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 กาญจนบุรี พร้อมคณะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง หมู่ที่ 3 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และข้อปฏิบัติสำหรับโรงเรียนและสถาบันศึกษา ในสถานการณ์โควิด 19

การเดินทางเข้าไปโรงเรียนแห่งนี้ ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 4 คัน เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกพื้นที่ทุรกันดาร มีความยากลำบากในการเดินทางต้องข้ามลำห้วย เส้นทางบางช่วงเป็นเขาสูง มีสภาพลื่น และอันตราย เพราะอยุ่ในช่วงฤดูฝนต้องใช้เวลาในการเดินทางนานกว่า2ชม.

โรงเรียนกองม่องทะ สาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2-ป.6 โดยในปีการศึกษา 2563 นี้โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 58 คน คุณครู 5 คน นักเรียนทั้งหมดเป็นเด็กกะเหรี่ยง ซึ่งการมีโรงเรียนทำให้เด็กๆสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ ที่สำคัญช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการที่ต้องส่งบุตรหลายไปเรียนในตัวเมือง

คณะได้พบปะครูและนักเรียนในห้องเรียน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบนำร่องของสพฐ.โดยดำเนินการติดตั้งชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม 3 ชุด กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 8 ชุด เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 กิโลวัตต์ 8 เครื่อง Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน จำนวน 8 ชุด ในการจัดการเรียนการสอน

นายสมพงษ์ กิจเจริญ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เผยว่า การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)สามารถช่วยในเรื่องการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอน การที่เด็กได้เห็นภาพและได้ฟังเสียงครูที่บรรยาย ทำให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสนใจได้เป็นอย่างมาก

ขณะที่ ด.ญ.เบญญากุล สังขเกรียงไกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปิดเผยว่า ชอบเรียนกับครูในทีวี เนื่องจากได้เรียนพร้อมกับเพื่อนๆ หลายคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ เมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจก็จะใช้วิธีสอบถามจากครูที่สอนในห้องเรียนอีกครั้ง