ไข้เลือดออกระบาดสระแก้วป่วย248ตาย2

วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 16:04 น.
ไข้เลือดออกระบาดสระแก้วป่วย248ตาย2
สระแก้ว-ไข้เลือดออกระบาดสระแก้ว ครึ่งปีแรก2563 พบผู้ป่วย 248 ราย ตาย 2 เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์กำจัดยุงลาย

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึง 29 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 248 เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอละ 1 ราย

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5 - 9 ปี และ 15-24 ปี เมื่อเทียบกับระดับเขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัดภาคตะวันออก) ทำให้จังหวัดสระแก้วมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 4 ของภาคตะวันออกและลำดับที่ 15 ของประเทศ

ทั้งนี้ ยุงลายเป็นพาหะสำคัญของการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านและรอบบริเวณบ้านในชุมชนเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย ลดการแพร่ระบาดป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดออกกำลังกายสม่ำเสมอให้มีร่างกายแข็งแรงโดยต้องรณรงค์ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

"ช่วงนี้หากพบผู้ป่วยมีไข้เกิน 2 วัน อาการไม่ดีขึ้นต้องแนะนำให้ไปโรงพยาบาล ห้ามฉีดยา ห้ามจ่ายยา กลุ่มแก้ปวดลดไข้ต้านการอักเสบ กลุ่มเอ็นเสด แอสไพริน เพราะจะทำให้โรครุนแรงขึ้น และหากพบผู้ป่วยต้องรีบรายงานเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่เข้าไปยังบ้านที่มีผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้เสร็จภายใน 1 วัน และติดตามต่อเนื่องอีก 28 วัน จึงจะสามารถควบคุมโรคได้ผล"นพ.สุภโชค กล่าว