ส่องเปิดเทอมวันแรกผู้ปกครองพอใจ-นักเรียนเชื่อมั่นนิวนอร์มอล

วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 09:01 น.
ส่องเปิดเทอมวันแรกผู้ปกครองพอใจ-นักเรียนเชื่อมั่นนิวนอร์มอล
สงขลา-บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ผู้ปกครองพอใจ นักเรียนเชื่อมั่น ระบบการเรียนการสอนนิวนอร์มอล

เมื่อวันที่ 1ก.ค.63 บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ที่โรงเรียนเทศบาล 6 หรืออนุบาลในฝัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนักเรียนผู้ปกครองครูและโรงเรียนต่างเตรียมพร้อมกับรูปแบบการเรียนใหม่แบบนิวนอร์มอล เพื่อป้องกันโควิด19 ผู้ปกครองทยอยเดินทางมาส่งลูกหลานตั้งแต่เช้า โรงเรียนได้กำหนดมาตรการป้องกันโควิด 19อย่างรัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน คุณครูตรวจอุณหภูมิร่างกายที่ประตู ติดตั้งอ่างล้างมือ พร้อมเจลฆ่าเชื้อ กำหนดจุดระยะห่างทางเดิน และในอาคารเรียน ในห้องเรียน ซึ่งมีการสร้างฉากกั้นที่โต๊ะนักเรียนทุกคน และเว้นระยะห่าง รวมทั้งแบ่งกลุ่มการเรียนในแต่ละวันลดความแออัด

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ต่างกล่าวว่า ไม่กังวลและมั่นใจในการจัดระบบป้องกันโควิด 19 ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และผู้ปกครองนักเรียนก็ปฎิบัติตนอย่างเคร่งครัดขณะที่ส่งบุตรไปโรงเรียน เช่นกัน และผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการของโรงเรียน.