อนุกมธ.สภาฯดูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสกัดน้ำไม่ให้ท่วมเมืองหาดใหญ่

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 16:25 น.
อนุกมธ.สภาฯดูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสกัดน้ำไม่ให้ท่วมเมืองหาดใหญ่
สงขลา-รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่พร้อมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ ของสภาฯดูความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสกัดน้ำไม่ให้ท่วมเมือง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ ในการสกัดน้ำไม่ให้เข้าเมือง อีกทั้งยังสามารถตัดยอดน้ำกักเก็บน้ำไว้บริเวณต้นน้ำ ช่วยลดระดับความเสียหายจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนในพื้นที่เศรษฐกิจของอ.หาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร และคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จ.สงขลา และรับทราบปัญหาอุปสรรคของโครงการ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 จ.สงขลา

จากนั้น รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณจุดก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำบางยี อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบริหารจัดการน้ำอีกด้วย