"ผาหัวสิงห์"ภูทับเบิกถูกร้องปลูกสิ่งก่อสร้างใหม่ไม่ขออนุญาต

วันที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 08:29 น.
"ผาหัวสิงห์"ภูทับเบิกถูกร้องปลูกสิ่งก่อสร้างใหม่ไม่ขออนุญาต
เพชรบูรณ์-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผาหัวสิงห์ภูทับเบิกถูกร้องเรียนมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ไม่ขออนุญาตตามกม.ควบคุมอาคาร

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.นำหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบพื้นที่-สิ่งปลูกสร้าง บริเวณผาหัวสิงห์ หมู่ 8 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชบูรณ์ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ในเป็นพื้นที่ป่า และพบบ้านคอนกรีต? 2? ชั้น? 1หลัง บ้านกระโจม? 5? หลัง? ห้องน้ำห้องสุขา? 4? หลัง? และปรับพื้นที่เป็นลานกาง?เต็นท์?

ผลการตรวจสอบไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และไม่มีการสำรวจการถือครองที่ดินป่าไม้? เนื่องจากไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ในเขตป่าตาม? พ.รบ.?ป่าไม้? พ.ศ.2584 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น? 1เอ? เมื่อตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 มีร่องรอยทำประโยชน์? แต่ผู้ครอบครองมิได้ขออนุญาตก่อสร้างตาม? พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นให้? นปพ.หล่มสัก? รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ให้มูลว่า เป็นพื้นที่ครอบครองของราษฎร 3? ราย? ได้แก่? นายวีระพจน์? รักษ์มณี ราว 5 ไร่, นายกัวเน้ง? แซ่ท่อ? ราว 3 ไร่ และราษฏร?บ้านวังบาลไม่ทราบชื่อ?ราว 2 ไร่ โดยพื้นที่ครอบครองของนายวีรพจน์ฯ? และนายกัวเน้งฯ? เป็นที่ดินมรดกตกทอด?จากพ่อตาและบิดา? ส่วนที่ดินครอบครองของราษฎรบ้านวังบาลเนื้อที่? 2? ไร่?ไม่ทราบชื่อเจ้าของ ถูกครอบครองพื้นที่มาประ6? ปี? สร้างบ้านกระโจมขนาดเล็ก? 1? หลัง? ห้องน้ำ-ห้องสุขา? 2? หลัง และลานกางเต็นท์? ในลักษณะของชาวบ้านทั่วไป?ที่มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับการผ่อนปรนตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่? 30? มิถุนายน 2541 และวันที่? 26? พฤศจิกายน 2561?