พระราชทานเครื่องมือแพทย์ รพ.สุรินทร์รับมือโควิด-19

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 18:27 น.
พระราชทานเครื่องมือแพทย์ รพ.สุรินทร์รับมือโควิด-19
สุรินทร์-ในหลวงและพระราชินีพระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พะบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธี

นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIO-19) โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้รับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 6 คน ซึ่งทุกคนรักษาหายสามารถกลับบ้านได้ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง เข้ามารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ การแพทย์ และระบบบริการให้มีความพร้อมรองรับกรณีเกิดการระบาดรอบที่ 2 ซึ่งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นอย่างมากในการรักษาผู้ป่วย ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ คือเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ประชาชนที่รับการรักษา จึงได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความปลอดภัย.