ส่องมิติใหม่การแพทย์แผนไทยบริการนวดคุมเข้มโควิด-19

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 15:46 น.
ส่องมิติใหม่การแพทย์แผนไทยบริการนวดคุมเข้มโควิด-19
ปทุมธานี-ร.พ.ปทุมธานีเปิดมิติใหม่แพทย์แผนไทยป้องกันโควิด-19 คุมเข้มคัดกรองทั้งผู้ให้บริการ และผู้เข้ารับบริการ ต้องจองคิวล่วงหน้า

นายปรีดา ตั้งจิตเมธี นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ระดับชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดเผยว่า แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทย เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 เน้นมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน สำหรับ ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย รวมทั้งผู้รับบริการ มีจุดคัดกรอง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอลล์ 70% วันละ 2 เวลา เช้า – บ่าย ก่อนปฏิบัติงาน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร วัดอุณหภูมิผู้มารับบริการ-ผู้ให้บริการทุกราย ถ้ามีไข้เกิน 37.3 C และเป็นกลุ่มเสี่ยงจะส่งต่อไปรับการดูแลทางการแพทย์แผนปัจจุบันทันที ประชาชนที่เข้ารับบริการ ต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการผ่านระบบ ออนไลน์ โทรศัพท์ แอปพลิเคชัน กิจกรรมบริการการแพทย์แผนไทย ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การตรวจวินิจฉัย การจ่ายยาสมุนไพร การนวดไทยเพื่อการรักษา การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาและการดูแลมารดา หลังคลอด ซึ่งระยะเวลาในการให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อครั้ง

นางอรรถรส ชุมศรี นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟื้นฟู)ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่า คลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลปทุมธานีเริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2543 โดยแรกเริ่มมีเจ้าหน้าที่ 1 คน เตียงนวด 1 เตียง จำนวนผู้รับบริการ 4 คน/วัน เปิดให้บริการเวลา 16.30-20.30 น. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 14 คน เตียงนวด 16 เตียง จำนวนผู้รับบริการ 60-80 คน/วัน ตั้งอยู่ที่อาคารสนับสนุนทางการแพทย์ ชั้น 1 การจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

อีกทั้งยังใช้วิธีการบำบัดรักษาด้านหัตเวชกรรมไทยร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร เพื่อให้บริการด้านการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่สนใจ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย คือการนวด เช่นนวดตัว นวดฝ่าเท้า การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำจากสมุนไพร และการทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอดให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกตามความสมัครใจ และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีอาการทางจิตสงบแล้ว เช่นการนวดตัวให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จะช่วยให้ผ่อนคลาย สบายตัว และนอนหลับได้ดีขึ้น ซึ่งการแพทย์แผนไทยนั้นมีจุดเด่นคือให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกายใจพร้อมๆกัน จึงสามารถใช้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกายที่มาจากปัญหาทางจิตใจ เช่นในผู้ที่ปวดศีรษะไมเกรน ผู้ที่มีความเครียด เป็นต้น สามารถใช้เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้เช่นกัน

ด้านนางสาวณัฐสุดา อ้นทอง (แพทย์แผนไทยชำนาญการ) หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า บริการแพทย์แผนไทยในคลินิกขณะนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ประกอบด้วย 1.ประเภทบำบัดรักษาอาการ ได้แก่ นวดประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดผ่อนคลายอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อจากความเครียดเช่นที่ไหล่ ต้นคอ ซึ่งผู้ป่วยกว่าร้อยละ50 เป็นผู้ที่ทำงานประจำในสำนักงานและผู้สูงอายุ การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อบำบัดรักษาอาการนอนไม่หลับโดยไม่ต้องพึ่งยา( ซึ่งจะเริ่มเปิดบริการเดือน กรกฎาคมนี้)และการประคบร้อนสมุนไพร เพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยต่างๆ 2.ประเภทการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความผ่อนคลาย สุขสบายตัว ได้แก่บริการนวดตัวทั่วๆ ไป นวดน้ำมันและนวดฝ่าเท้าและ 3.ประเภทการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ การนวดประคบร้อนจากสมุนไพร ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการทางจิตสงบแล้ว เช่นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จะช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับได้ดีขึ้น และการทับหม้อเกลือเพื่อการฟื้นฟูหญิงหลังคลอด โดยบริการแต่ละประเภทใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อครั้งโดยเปิดบริการ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา08.30-16.00 น. และบริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา16.00-20.0 น.

ประชาชนสนใจติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-598-8896 และ 061-703-9414 หรือนัดหมายแพทย์แผนไทย Online ทาง MOPH Connect โดยเริ่มจาก1.ค้นหา MOPH Connect 2.เลือกรับบริการ และกด และกรอกข้อมูลตามขั้นตอน บริการจองคิว 3.เลือกโรงพยาบาลปทุมธานีและกรอกข้อมูลตามขั้นตอน 4.กดนวดแผนไทย 5.เลือกวันที่จะมารับบริการ6.เลือกเวลา และเตียงที่ต้องการนวดรักษาได้เลย