สพป.สระแก้วเขต2ห้ามนร.ต่างชาติข้ามแดนเรียนฝั่งไทย รอสธ.ไฟเขียว

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 07:12 น.
สพป.สระแก้วเขต2ห้ามนร.ต่างชาติข้ามแดนเรียนฝั่งไทย รอสธ.ไฟเขียว
สระแก้ว-สพป.สระแก้วเขต2 ห้ามนักเรียนต่างชาติข้ามแดนเข้าโรงเรียน 1ก.ค.63 รอสธ.ไฟเขียวตามาตรการคุมโรคโควิด-19

นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 เปิดเผยว่า ในวันที่ 1ก.ค.63 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียน หลังมาตรการผ่อนคลายควบคุมโรคโควิด-19 โรงเรียนในความรับผิดชอบ 118แห่งพร้อมเปิดการเรียนการสอน แต่ยังไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติตามแนวชายแดนเข้ามาเรียน จนกว่ากระทรวงสาธารณสุขไทย จะเห็นว่า สมควรให้เดินทางมาเข้ามาเรียนกับเด็กไทยได้

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนประสานผู้ปกครองเรียนผ่านออนไลน์ ให้เปิดช่อง ดีแอล ทีวี 17 ช่อง ตาม ระดับชั้น ที่เด็กเรียน ถ้าเด็กคนใดไม่มีทีวี หรือไม่สามารถเปิดช่องดีแอลทีวีได้ ก็ขอให้ดูกับเด็กที่มี ไปก่อน ส่วนเอกสารการเรียน ให้ทางโรงเรียนประสานกับผู้ปกครองนักเรียนเช่นกัน ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ ให้โรงเรียนแบ่งนักเรียนมาโรงเรียน อาจแบ่งนักเรียนออกเป็นครึ่งมาเรียนวันเว้นวัน สำหรับโรงเรียนกวดวิชา ยังไม่ให้เปิดเรียน.