เมืองพัทยาโอนเงินเยียวยาโควิด-19 ให้ 9,759 ครัวเรือนเสร็จใน 2 อาทิตย์

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 15:41 น.
เมืองพัทยาโอนเงินเยียวยาโควิด-19 ให้ 9,759 ครัวเรือนเสร็จใน 2 อาทิตย์
ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาเผยมหาดไทยเห็นชอบอนุมัติเงินเยียวยาโควิด-19 แล้าคาดโอนให้ผู้เดือดร้อน 9,759 ครัวเรือนแล้วเสร็จภาย ใน 2 อาทิตย์

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงกรณีการส่งมอบเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ที่เมืองพัทยาได้เปิดลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 ว่า เมืองพัทยาเร่งดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดปัญหาใหม่ๆ โดยได้นำเรื่องเสนอเป็นข้อบัญญัติต่อสภาเมืองพัทยาเพื่อขอความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. แต่ด้วยตามขั้นตอนของกฎหมายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยด้วยตามหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ จึงได้เร่งส่งเรื่องไปยังจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาและส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือลงนามเห็นชอบและอนุมัติให้เมืองพัทยาส่งมอบเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้แล้วอย่างเป็นทางการ จึงขอชี้แจงว่ากรณีนี้เมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามเรื่องมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา

นายสนธยา กล่าวว่า ในช่วงที่รอการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยเมืองพัทยาได้เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้เดือดร้อนไปแล้ว 2 ครั้ง พบว่ามียอดของผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 9,759 ครัวเรือน ในฐานะนายกเมืองพัทยาได้ลงนามอนุมัติเห็นชอบตามขั้นตอนไปแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อทันที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของขบวนทางการธุรการ คาดว่าผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในอาทิตย์นี้ หรืออย่างช้าอาทิตย์หน้าจนครบถ้วนอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม มีประชาชนสอบถามเข้ามามากถึงเรื่องเงินเยียวยาว่าทำไมนานกว่าพื้นที่อื่น ก็ได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่องว่า มันติดขัดที่ระเบียบและขบวนการที่ต้องดำเนิน การตามขั้นตอนทางกฎหมาย แต่เมืองพัทยาก็ได้ติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันขั้นตอนทุกอย่างแล้วเสร็จพร้อมจะดำเนินการช่วยเหลือแล้ว